STRONA GŁÓWNA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


KOSZYK
produktów w koszyku: 0
Wartość: 0 zł
 
Pomysł na prezent:
Kontakt
Facebook

Syllit 65 WP - 1 kg preparat do zwalczania chorób grzybowych w uprawie roślin sadowniczych

a
Dostępność towaru : wysyłka natychmiastowa

Produkt : Syllit 65 WP - 1 kg preparat do zwalczania chorób grzybowych w uprawie roślin sadowniczych

Producent : Agriphar
Cena : 148.00 zł
Ilość :   szt.
Opis produktu :
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
dodyna/octan 1-dodecyloguanidyniowy (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 65%.

Zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 95/2002/p z dnia 16.12.2002 r., decyzją
MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-348/2007 z dnia 19.07.2007 r.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze
jabłoń, grusza.
-parch.
Zalecane dawki:
zapobiegawczo
-  przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
-  po kwitnieniu - 1 kg/ha.
interwencyjnie
-  w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.
wyniszczająco
- po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI:
1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczać dawki 1 kg/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.
wiśnia, czereśnia.
-drobna plamistość liści drzew pestkowych.
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonać w odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.
brzoskwinia.
-kędzierzawość liści.
Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.
śliwa.
-torbiel śliw.
Zalecane dawki:
- wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha
-  przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 60C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, śliwki - 14 dni, brzoskwinie – nie dotyczy.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
- dla dawki powyżej 1,58 kg/ha – 30 dni
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.