STRONA GŁÓWNA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


KOSZYK
produktów w koszyku: 0
Wartość: 0 zł
 
Pomysł na prezent:
Kontakt
Facebook

Tolurex 500 SC - 1L

a
Dostępność towaru : wysyłka natychmiastowa

Produkt : Tolurex 500 SC - 1L

Producent : Makhteshim Agan Industries
Cena : 34.20 zł
Ilość :   szt.
Opis produktu :
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l.

Zezwolenie:
Zezw. MRiGŻ Nr 462/99 z dnia 28.01.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 328/2003p z dnia 12.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa,
niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy,
rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima.
Środek można stosować:
a) bezpośrednio po siewie pszenicy
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie pszenicy.
c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej.
Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 30C z uwagi na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.
Uwagi:
1. Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
2. W temperaturze poniżej 0oC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
3. Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0oC, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacza, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).
d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia.
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
Uwaga
Odmiany pszenicy Alba i Almari są wrażliwe na środek w dawce 3 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10%.
Tolurex 500 SC stosowany wiosną w dawce 3 l/ha w niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych może spowodować niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej w odmianach: Kobra, Elena oraz Izolda. Uszkodzenia te nie wpływają na plon ziarna.
- jęczmień ozimy.
Środek można stosować:
a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jakie podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
- pszenżyto ozime.
Środek można stosować:
a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jak podano dla pszenicy ozimej.
c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
UWAGI:
1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm, oraz wyrównanych wschodach.
2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych, od zalecanych.
3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
Uwaga
Zaleca się stosować opryskiwanie niskociśnieniowe(nie więcej niż 2-3 atm).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA:
Środka nie stosować:
- w temperaturze powyżej 20oC (powschodowy termin opryskiwania),
- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
- na rośliny mokre lub zwiędnięte,
-  na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
-  wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegającyzatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w
mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


Szczegółowa etykieta - instrukcja stosowania na stronie www.bip.minrol.gov.pl

Zobacz podobne produkty: